Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Search News Posts

  • Genel Sorular 850-244-11-22

  • Destek 850-244-11-22

Sağlık Sistemleri Analitiği

Hastalık erken teşhisi için ileri tanı analitiği sistemleri

Sağlık Sistemleri

Sağlık Hizmetleri Örnek Çalışmalar

Kanser teşhisi görütün yada veri/tablo yardımı ile yapılır. Platform dahilinde her 2 çözümde sunulacaktır.

Örnek Çalışma: Erken Kanser Teşhisi

Meme kanserinin erken teşhisi, hastaların hayatta kalma oranlarını artırmaya yardımcı olabileceği için dünya çapında ele alınması gereken en önemli konulardan biridir. Mamogramlar meme kanserini erken evrelerde saptamak için kullanılmıştır; erken aşamalarda tespit edilirse, tedavi maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir. Memedeki tümörlerin tespiti segmentasyon tekniklerine bağlıdır. Segmentasyon, görüntü analizinde önemli bir rol oynar ve algılama, özellik çıkarma, sınıflandırma ve tedaviyi içerir.

Segmentasyon yani sınıflandırma, doktorların tedavi planlaması için memedeki doku hacmini ölçmesine yardımcı olur.

Sınıflandırmada kullanılan modelimiz, meme kanseri tümörleri hakkında çeşitli bilgilerin yanı sıra kötü huylu veya iyi huylu sınıflandırma etiketlerini içeren bir veri setil ile eğitilmiştir.

Modeli eğitmek için kullandığımız eğitim veri kümesi, 569 tümörde 569 örneğe veya veriye sahiptir ve tümörün yarıçapı, dokusu, pürüzsüzlüğü ve alanı gibi 30 öznitelik veya özellik hakkında bilgi içerir.

Model eğitiminde tümörün yarıçapı, dokusu, pürüzsüzlüğü ve alanı gibi özellikleri içeren 30 farklı özellikl kullanılmıştır.

Arayüz üzerinden girilen bir verinin kanserli tömör olup olmadığını, kanserli ise sınıflandırılması yapılacaktır.
Sonuç: