Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Search News Posts

  • Genel Sorular 850-244-11-22

  • Destek 850-244-11-22

anaplatform Data Consultancy
Bankacılık ve Finans Çözümleri

Analitik finans çözümlerimizle dijital dönüşüm yolculuğunuzu destekliyoruz

Bankacılık ve Fİnans Çözümlerİ

Bankacılık ve Finans Çözümleri

Bankacılık ve Finans alanındaki analitik uygulamalarımız ile kurumların farklı bölümlerindeki Finans ve Risk yönetim kollarını tek bir platformda toplayarak risk ölçümünde bütünlük sağlamakta olup bu doğrultuda yöneticilere riskin doğru şekilde tespiti, anlaşılması ve ortaya koyulması için etkili risk yönetimi koşulları sağlayacaktır.

Yapay Zekanın Banka ve Finans Sektöründeki Önemi

Makine Öğrenmesinin banka ve finans sektöründe önemi çok büyüktür. Çünkü geleceğe dair tahminler yapmada, yatırım planlanmasında, enflasyon ve kredi tahminlerinde ve piyasadaki dalgalanmaların önceden belirlenmesine veya tahmin edilmesine, geçmişte kullanılan bilgiler doğrultusunda geleceğe dair bir öngörü sağlar. Özellikle makine öğrenmesi büyük veriler üzerinde çalışıp yüksek sonuçlar alınabilen algoritmalara sahiptir.

Banka ve finans sektöründe de elde mevcut halde bulunan verilerin çok büyük olması da makine öğrenmesinin tercih edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bankalar açısından sorun teşkil edebilecek, ödeme zorlukları yaşayabilecek müşterilerin belirlenmesinde ve bu konuda sistem üzerinden uyarı yapılmasına olanak sağlayacaktır. Geçmişe dayalı verileri kullanarak sağlıklı sonuçlar alınmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda kredi talebinde bulunan müşterilere hızlı bir şekilde geri dönüş yapılacağından dolayı, bankalar ve müşteriler için zamandan da tasarruf sağlanmış olacaktır..

Spesifik risk: Piyasanın tümünü etkilemeyen, belli bir şirketi, küçük şirketler grubunu veya belli bir sektörü etkileyen risk türüdür. Finansal risk, faaliyet riski, yönetim riski, iş ve endüstri riski bunlara örnektir. Portföy çeşitlendirmesi ile bu risk azaltılabilir.

Sistematik RiskGerçekleşen ekonomik, politik ve sosyal değişimlerin finansal pazarları etkilediği durumda söz konusudur. Piyasalarda yer alan tüm firmalar bu durumdan aynı yönde ve aynı zaman da etkilenir. Menkul kıymet getirilerinde dalgalanmalar söz konusudur. Faiz oranı riski, enflasyon riski, politik risk bunlara örnektir. Sistematik risk tüm piyasayı kapsadığı için portföy çeşitlendirmesi bu riski azaltamaz.

Riske Maruz Değer (RMD) ve Kayıp Analizi

Riske maruz değer(Value at Risk) belirli bir dönem üzerinden bir varlığın ya da portföyün finansal risk seviyesini ölçer. Başka bir ifadeyle VaR belirli bir güven düzeyi için belirli bir dönem üzerinden elimizdeki varlığın ya da portföyün maruz kalacağı maksimum kayıp düzeyini gösterir. VaR bir dağılım (normal, student t vs.) yardımıyla ya da tarihsel ya da Monte Carlo simülasyonu yardımıyla hesaplanabilir.

Risk analizi ve yönetimi

Müşterilerinizin hayatını kolaylaştırma yollarımızdan biri de, sorunları yönetmek ve operasyonel riski azaltmaktır.Finans kurumları artık daha güvenli bir geleceği şu şekilde şekillendirebilir. anaplatform olarak Müşterilerimizin bilgilerini yönetmelerine, risk değerlendirmelerine ve teknik ortamları yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Diğer taraftarlda Ortaklardan üçüncü taraf riskinin dikkate alınması da önemlidir ve iş sistemlerine erişen satıcılar.

Getiri Öngürüsü

Getiri Öngürüsü için Doğrusal ve Çoklu Regresyon Kullanılacaktır. Doğrusal ve Çoklu regresyonla pythonda tahmin yapılarak müşteriye anlık geri bildirim sağlanacaktır.

Doğrusal regresyon, bir varlığın eğilimini (trendini) ve gelecekteki fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek için kullanılır. Örneğin bir hisse fiyatına ilişkin regresyon tahmininde, şirket verileri, makroekonomik değişkenler ve teknik indikatörler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir.

Servislerimiz
Bizimle iletişime Geçin

Bankacılık ve finansal hizmetlerde daha fazla veri ve analitik kullanım durumuyla ilgileniyor musunuz? Fikir paylaşımı için uzmanlarımızla iletişime geçin..