Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Search News Posts

 • Genel Sorular 850-244-11-22

 • Destek 850-244-11-22

anaplatform Data Consultancy
Tahmini Üretimde Analitikler

Analitik Mühendislik çözümlerimizle dijital dönüşüm yolculuğunuzu destekliyoruz

Tahmİnİ Üretİmde Analİtİkler

Predictive Analytics in Manufacturing

With the onset of Industry 4.0, manufacturers are readily switching to sensors, connected equipment, and operations, which provide better data than manual data collection and provide it in real time. Software and connected devices reduce labour and magnify the power of predictive analytics, leading to accurate and better results.

Enhance manufacturing execution systems:

Indeed, the absolute transformation of raw materials into finished products is much more challenging than what most manufacturers recognize. Raw materials, machinery/components, supply costs have a direct relation with profits. Subsequently, these prime factors fluctuate due to reasons like availability of materials, seasonality, shipping locations, global demand and much more.

46.4% of manufacturers bear the rise in raw materials costs as a primary challenge. The sudden increase in raw material prices stretches the margins and compels many manufacturers to revise pricing. Using predictive analytics, organisations can analyse the data and foresee major shifts in raw material costs. This knowledge will enable them to predict volatility and revise their plans. Additionally, apart from material costs, predictive analytics can improve manufacturing execution in the following ways:

Benefits of Predictive Analytics in Manufacturing:

Predictive analytics can assist manufacturers in several ways to optimize their processes and productivity. Here are the benefits:

 • Improved efficiency: Predictive analytics can help manufacturers identify areas for improvement and optimize processes, leading to increased efficiency.
 • Cost savings: Predictive analytics can help manufacturers reduce costs and improve profitability by helping them make better decisions.
 • Increased production: By providing accurate predictions on future production levels, manufacturers can allocate resources effectively and increase production.
 • Improved quality: Predictive analytics can identify quality issues in real-time and support manufacturers in improving product quality and reducing defects.
 • Reduced downtime: Scheduling maintenance of machinery and equipment based on predictive analytics’ prediction of when equipment is likely to fail or err; can augment production and cost effectivity by reducing downtime.
 • Better decision making: Valuable insights enable data-driven decisions and respond to changing market conditions. Predictive analytics allows manufacturers to weigh the pros and cons well and drive better decisions.
 • Increased customer satisfaction: By providing a slew of benefits such as improved product quality, reduced defects, product availability, and much more, predictive analytics increases customer satisfaction.

Predictive analytics in manufacturing can provide a competitive advantage and support long-term success through its application. It helps you face the ever-changing market, consumer demands, equipment management, supply chain optimization, and more.

By analysing data from a variety of sources, manufacturing industries can gain deep insights into their workforce and gauge the following areas:

 • Consumer demands
 • Industry hiring trends
 • Employee productivity
 • Safety incidents
 • Employee engagement
 • Contract negotiations
 • Seasonal leave usage
 • Key performance indicators by the employee

Tamir Bakım Politikası: Bu yöntemin özelliği arıza olduktan sonra müdahalenin veya tamirin yapılmasıdır. Ayrıca bu bakıma acil bakım, arızi bakım veya plansız bakım da denilmektedir..

Koruyucu (Önleyici) Bakım

Koruyucu (Önleyici) Bakım Politikası: Tesis ve donanımın belirli bir programa göre arıza oluşma koşulu aranmaksızın yapılan muayene, yağlama, ayarlama, yenileme ve revizyon yolları ile kullanılabilirlik süresinin arttırılması çalışmalarıdır. Bu tür bakımlar planlı bakım olarak adlandırılmaktadır. Önleyici bakım kavramı aşağıdaki şekillerde uygulanabilmektedir.

Kestİrİmcİ Bakım

Kestirimci Bakım: Gerektiğinde özel cihazlar kullanarak yapılan periyodik gözlem, muayene ile parça ve donanımın bakım-onarım gereksinimlerinin belirlenerek en uygun zamanda gerçekleştirilmesidir. Böylece parça ömürlerinden daha uzun süre yararlanılmaktadır.

Toplam Üretken Bakım

Toplam Üretken (Verimli) Bakım Politikası: Günlük üretim ve hizmet faaliyetlerinin yanı sıra tüm çalışanların grup odaklı katılımını ve operatörlerin otonom bakım yapmasını hedefleyen toplam kalite yönetimi felsefesinin bakım fonksiyonuna uyarlandığı bir bakım sistemidir.

Ayrıca, otomatikleştirilmiş sisteminizde ve Bulutta entegre güvenlik ve bağlantıdan yararlanırsınız. Otomasyon Çerçevesi hizmetleri yelpazesi, ölçeklenebilir çözüm paketleri, Otomasyon Çerçevesi Kullanım Örnekleri ile tamamlanır. Bunlar, dijital girişimin uygulanmasına yardımcı olur ve geleceğin zorluklarının nasıl hızlı ve sorunsuz bir şekilde üstesinden gelinebileceğini gösterir.

İmalat sektöründe Bakım ve İşletme Verimliliği

İmalat sektöründe makine teçhizatının duraksamadan çalışması işletme verimliliği açısından çok önemlidir. Makine teçhizatının sürekli çalışması için farklı bakım politikaları kullanılmaktadır.

Kestİrİmcİ Bakım

Kestirimci Bakım detayları..


Örnek Çalışma: CNC Tezgahında Kestirimci Bakım

Uygulama çalışmasında Birliktelik Analizi kullanılmıştır. Çalışmada, apriori algoritması %1 minimum destek ve %50 minimum güven eşik değerinde çalıştırılmış ve 65 adet birliktelik kuralı elde edilmiştir. Birliktelik kurallarının elde edilmesi için yapılması gereken, kullanıcının gerekli analiz bilgilerini girererek birbirlerine bağlantılarının yapıldıktan sonra arayüz üzerinden modelin çalıştırılmasıdır.

Demo kapsamında arayüz üzerinden girilen parametre girdileri ile kompleks hesaplamalar otomatik olarak yapılarak kullanıcıya ileticek, hareketli animasyon ile gösterimi sağlanacaktır. Kullanıcı arayüz üzerinden sürükle bırak ile sisteme istediği süreçleri dahil edebilecektir.

Elde edilen birliktelik kuralları doğrultusunda CNC tezgâhında profesyonel bakım eksikliğinden ve dış etkenlerden meydana gelen tabla, ATC, shifter ve hidrolik sistem ünitelerinde meydana gelen arızaların; yedek parça bekleme süresi, bakımcı gelme süresi ve tamir süresinin çok yüksek olması ile ilişkili olduğu ve dolayısıyla tezgâh duruş süresini çok ciddi ölçüde etkilediği görülmüştür.

Çalışmalar göstermiştir ki; asenkron motorlardaki hatalar ve bunların oluşum sıklıkları şöyledir: