Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Search News Posts

  • Genel Sorular 850-244-11-22

  • Destek 850-244-11-22

anaplatform Data Consultancy
Yaşamboyu Müşteri Degeri

Analitik finans çözümlerimizle dijital dönüşüm yolculuğunuzu destekliyoruz.

Yaşamboyu Müşterİ Degerİ

Yaşamboyu Müşterİ Degerİ

Veri biliminin uygulama alanı sigorta endüstrisi Müşterilerin Yaşam Boyu Değerini (CLV) tahmin etmek ve sigortacı için müşterinin karlılığını tahmin etmek için yapılır; tüketici davranış verileri sıklıkla kullanılır.

Müşterilerin Yaşam Boyu Değeri (CLV), bir müşterinin bir işletme için ne kadar değerli olduğunu ifade eden karmaşık bir kavramdır, çünkü müşteriyle gelecekteki tüm ilişki boyunca kazanılan gelirler ve katlanılan giderler arasındaki fark şimdi bir platform tarafından size sunulmaktadır.

Farklı etki ve analizlerle oluşturulmuş modeller olduğunu biliyoruz. Anaplatformda çapraz satış ve elde tutmayı tahmin etmek için davranışa dayalı yöntemler kullanıyoruz. Son zamanlarda, bir müşterinin bir işletme için parasal değeri ve sıklığı, gelecekteki kazançları tahmin ederken çok önemli değişkenler olarak görülmüştür. Tahmini oluşturmak için, algoritmalar tüm verileri derler ve analiz eder. Bu, müşterilerin davranış ve tutumlarına göre poliçelerini sürdürüp sürdürmeyeceğini veya iptal edip etmeyeceğini tahmin etmeyi mümkün kılar.

CLV tahmini, müşteri içgörülerini parmaklarınızın ucunda sağladığından, pazarlama stratejileri geliştirmek için de yararlı olabilir. Hayat sigortasındaki veri bilimi, CLV'yi tahmin etmede güçlü bir kullanıma sahiptir.